Helena Nováková

Pobočka: Znojmo
Zaměření: 
Kvalifikace: 

Odborná prodejkyně

Email: h.novakova@mbkeramika.cz
Mobil: +420 777 315 222