Kerapoxy - nová spárovací hmota na bázi epoxidových pryskyřic

Použití pryskyřic Vám zaručí odolnost spárovací hmoty proti účinkům chemických látek, i její absolutní vodotěsnost.

S ohledem na své vlastnosti byla tato spárovací hmota dosud používaná zejména v potravinářském a chemickém průmyslu ovšem snížení nákladů na její výrobu umožnilo rozšíření jejího použití.

Zdokonalení výrobní technologie vedlo k výrobě spárovací hmoty na bázi epoxidu nové generace Kerapoxy.

Spárovací hmota Kerapoxy se zpracovává o něco obtížněji než běžná cementová spárovací hmota. Liší se od ní dobou zpracovatelnosti ale zejména vynikajícími užitnými vlastnostmi, a to hlavně v případě použití světlých barevných odstínů.

 DATA | ODBORNE_CLANKY | Kerapoxy.jpg

Nevíte, jaká spárovací hmota je pro vás vhodná?
X

Kontaktní formulář

Nejlepší je zavolat na +420 777 746 852
nebo nám napište zde:
V rámci pracovních dnů v čase od 7:30 do 17:30
se Vám ozveme zpět do 15 minut.

Každá cementová spárovací hmota časem ztrácí své původní barevné podání a šedne. K tomuto jevu jsou náchylné především světlé odstíny (ale např. i černá). Je to způsobeno nasákavou strukturou minerálního materiálu. Během mytí vniká do spárovací hmoty znečištěná voda, která způsobuje její šednutí. Zachovat původní barvu lze za podmínky provádění pracných čisticích procesů a používání speciálních impregnačních prostředků; jejich požadovaný výsledný efekt však zůstává často pouze přáním.

 

Spárovací hmota Kerapoxy tyto problémy řeší. Její dokonalá vodo-nepropustnost znemožňuje pronikání znečištěné vody do struktury hmoty a eliminuje tak efekt „šednutí“ spáry. Čisticí procesy se tak omezují pouze na běžné mytí podlahy. Díky svým vlastnostem je spárovací hmota Kerapoxy ideální pro aplikaci:

  • v koupelnách – podlahy, sprchové kabiny
  • na terasách a balkonech
  • v kuchyních – odolnost proti působení tuků, cukrů, kyselin a dalších složek potravin, zejména na podlahách, kuchyňských pracovních plochách nebo obkladech stěn v prostoru pracovních ploch a okolí sporáků a dřezů
  • v místech s požadavky na hygienickou nezávadnost prostředí – mlékárny, pivovary, vinařské závody, konzervárny, nemocnice, apod.
  • kolem bazénů
  • v prostorách mechanicky a chemicky nadměrně zatěžovaných a silně znečišťovaných – myčky aut, laboratoře, chemické provozy, obchodní pasáže, banky, atd.

Výroba epoxidových spárovacích hmot je velmi nákladná, tudíž nepatří mezi nejlevnější, ale jejich skutečný podíl na celkových nákladech je pouze kolem 3% hodnoty obkladů nebo dlažeb.

Epoxidová spárovací hmota, která je dostupná ve 26 barevných odstínech, odpovídá barevné škále Mapei pro cementové spárovací hmoty Ultracolor Plus® a silikonové těsnící tmely Mapesil AC.

Ve zvláště namáhaných provozech, které jsou vystaveny nečistotám a chemickým vlivům, tvoří jedinečný a dokonalý systém. Technické vlastnosti (při teplotě + 23 °C a vlhkosti vzduchu 50%).

Pracovní postup:

Krok 1:

Kerapoxy je dvousložková epoxidová spárovací hmota obr. 1.

DATA | ODBORNE_CLANKY | Kerapoxy_1.jpg

 

Krok 2:

Kerapoxy je připraveno k použití po důkladném strojním promíchání obou složek obr. 2a, 2b. Nepoužívejte pouze části balení, abyste se vyvarovali možných chyb v poměru míchání jednotlivých složek materiálu, což by mohlo mít vliv na nedokonalé vytvrzení nebo vlastnosti výrobku.
Připravenou hmotu je nutno zpracovat během 45 min. (při teplotě okolo +23°C)

Upozornění: v zimním období se doporučuje nádobu s příliš studenou hmotu umístit do lázně s teplou vodou a promíchat ji, příp. teplovzdušným ohřívačem nahřát i povrch obkladu nebo dlažby obr. 2c.

DATA | ODBORNE_CLANKY | Kerapoxy_2a.jpg

DATA | ODBORNE_CLANKY | Kerapoxy_2b.jpg

DATA | ODBORNE_CLANKY | Kerapoxy_2c.jpg

 

Krok 3:

Spárování se provádí speciální tvrdou gumovou stěrkou obr. 3. Přebytky spárovací hmoty po vyplnění spár odstraníme stěrkou. Je nutno dbát na to, aby lepící tmel i spáry byly suché.

DATA | ODBORNE_CLANKY | Kerapoxy_3.jpg

 

Krok 4:

Po částečném zatuhnutí spárovaný povrch lehce navlhčete a přebytky hmoty odstraňte čistící drsnou houbou (Scotch-Brite®) obr. 4a.
Následně povrch ploch dočistěte do konečné podoby měkkou spárovací houbou, namáčenou do vody obr. 4b.
Povrch obkladů nebo dlažeb musí být několikrát řádně umyt čistou vodou.
Při spárování velkých ploch dbáme na to, aby při čištění spár vodou nedocházelo k namáčení dosud nezaspárované plochy.
Kerapoxy lze po vytvrzení z povrchu odstranit pouze mechanicky, proto je třeba případné zbytky v předepsaném čase odstranit a povrch řádně dočistit.

Pouze v nezbytném případě použijte pro dočištění 10% roztok lihu s vodou. Po vytvrzení lze použít pro dočištění i Pulicol. (Pozor!, následkem chemické reakce může u světlých odstínů, zejména u bílé barvy dojít u nevyzrálého Kerapoxy k zabarvení povrchu spáry.)
K odstranění zbytků lze použít i horkovzdušnou pistoli. (Pozor!, vlivem vysoké teploty epoxidové hmoty křehnou a ztrácí své původní vlastnosti.) S epoxidovým spárovacím tmelem Kerapoxy získáte atraktivní a estetickou úpravu obkladu a dlažeb obr. 4c.

DATA | ODBORNE_CLANKY | Kerapoxy_4a.jpg

DATA | ODBORNE_CLANKY | Kerapoxy_4b.jpg

DATA | ODBORNE_CLANKY | Kerapoxy_4c.jpg

 

Hledáte informace v předstihu a výběr zboží je proto stále před vámi?

Prohlédněte si naši nabídku obkladů a dlažeb do koupelny, nebo se rovnou spojte s našimi odborníky, kteří vám pomohou vybrat to nejlepší nebo nabídnou vizualizaci celé koupelny.

Volejte +420 777 746 852

Zanechte nám vzkaz

Nebo nám napište na mbkeramika@mbkeramika.cz