M.B.Keramika - Koupelny pro vás - Pozadí

Proč nemá keramický materiál vždy stejný odstín?

Odstínovost (někdy též „tonalita“) je barevná odchylka stejného druhu obkladu při výpalech, které jsou prováděny v různém čase. Zabarvení dlaždic je při každém jednotlivém výpalu ovlivňováno řadou proměnlivých vlivů – nepatrnými změnami složení keramické hmoty, atmosférou v peci, vlhkostí vzduchu apod. Tyto faktory nelze mít zcela pod kontrolou, a proto dává každý výpal trochu jiný výsledek. Zatímco ve většině případů by změna barevnosti působila rušivě (například v kuchyni či koupelně), u některých rustikálních sérií je změna barevnosti vytvářena dokonce záměrně, aby materiál působil přirozenějším dojmem nebo aby imitoval historickou patinu.