M.B.Keramika - Koupelny pro vás - Pozadí

Z jakého důvodu vzniká planarita (průhyb keramického materiálu)?

Mezi základní geometrické parametry patří rovinnost plochy obkladového prvku (tzv. „planarita“). Vlivem vysokých teplot v peci dochází při výpalu střepu k nejrůznějším deformacím, přičemž mezi ty nejdůležitější patří průhyb. Norma stanoví, že průhyb dlaždic nesmí přesáhnout 0,5% z rozměru dlaždice. To znamená, že prohnutí dlaždice o rozměru 40x40 cm nad či pod ideální rovinu nesmí přesáhnout 2 mm. Odchylky v „planaritě“ najdeme prakticky u každé dlaždice bez rozdílu kupní ceny a technologie výroby.U menších formátů jsou tyto odchylky méně znatelné, u velkých formátů (nad 30 cm) bývají viditelné pouhým okem. Dlažba o formátu 30x60 má maximální limit prohnutí 3mm. Tvrzení, že zboží je křivé, tudíž vadné, je diskutabilní. Prohnutí v rovině tedy musí eliminovat šikovný obkladač.

V souvislosti s geometrickými parametry se ještě v normě sledují další parametry, jako jsou tloušťka dlaždice, pravoúhlost a přímost hran, ale tyto hodnoty nejsou z hlediska uživatelského příliš důležité.